Categories
Histori

Faqja Tirona publikon listën emërore me disa tregtarë dhe qytetarë të prefekturës Tironës të vitit 1947, të cilët ishin të ngarkum me “Tatimin e jashzakonshëm”

Faqja Tirona publikon listën emërore me disa nga tregtarët Tironas të ngarkum me tatimin e jashzakonshëm të vitit 1947.

Lista emërore me disa nga tregtarë dhe qytetarë të prefekturës Tironës të vitit 1947, të cilët ishin të ngarkum me “Tatimin e jashzakonshëm”, po ashtu fleta shoqëruese që tregon gjendjen e tyre momentale “në burg”, “ar miq” etj etj.

Nga këto përmendim: Teodor Çoka & Vllazën, Abdulla Kazazi & Vllazën, Ali Kaceli & Vllazën, Murat Begeja e vëllai, Sul Qosja & nipat, Avdulla Turkeshi, Ismail Fortuzi etj.

Publikohet për herë të parë online në faqen Tirona

Burimi: Faqja Tirona në Facebook/Tirona.info/

error: Content is protected !!