Categories
Histori Kulture

Ura e Gomsiqes, e ndërtuar në shek. XVI-XVII

Ura e Gomsiqes, e ndërtuar në shek. XVI-XVII.

“Në Gomsiqe ka kaluar rruga e rëndësishme Shkodër-Prizren. Ura e Gomsiqes ishte 36 metra e gjatë dhe 3 metra e gjërë, përbëhej nga harku kryesor me hapsirë 14 metra, nga një hark më i vogël dhe nga dy dritare lehtësuese anash harkut kryesorë.

Tej urës deri në vitet 50-të ruheshin gjurmë kalldrëmi të periudhës antike me gjërësi 3.3 m, gjë që dëshmon për funksionimin e kësaj rruge që në antikitet.”

Burimi: Valter Shtylla, “Të dhënat mbi rrugët dhe urat e vjetra në Kosovë”, revista “Monumentet” nr. 26, botim i vitit 1983.

Fotografuar në vitet ’30.

Burimi: MIRDITA:Histori dhe aktualitet

Postimi Origjinal:

error: Content is protected !!